ZABYTKI SAKRALNE

Na terenie powiatu miechowskiego występuje wiele historycznych budowli, z których część została wpisana do rejestru zabytków. Ich stan techniczny jest zróżnicowany; zazwyczaj obiekty sakralne są w dobrym stanie, remontowane na bieżąco staraniem parafii i proboszczów.
Poniżej zamieszczono wykaz obiektów sakralnych, które warto zobaczyć - ze względu na ich architekturę lub i historię.
 

 • Czaple Wielkie, gm. Gołcza - Kościół św. Bartłomieja (1523, wieża 1868 r.).
 • Książ Mały, gm. Książ Wielki - Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny  (XVI-XVII w.).
 • Książ Wielki - Kościół św. Wojciecha (XV w.), drewniana dzwonnica (1735 r.).
 • Książ Wielki - Kościół św. Ducha, poaugustiański (1741, 1881 r.).
 • Miechów - Bazylika (1233-1293) wraz z klasztorem (XIV w.) i domem generała zakonu (XVIII w.).
 • Siedliska /Miechów/, gm. Miechów - Kościół św. Krzyża (XV-XVI w.).
 • Mostek, gm. Gołcza - Kościół Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej      (1571 r.), przeniesiony ze Smardzowic, drewniany.
 • Nasiechowice, gm. Miechów - Kościół św. Wita, Modesta i Krescencji (XIV w., rozbudowa XIX i XX w.), drewniana dzwonnica (XVIII w.).
 • Pojałowice, gm. Miechów - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego (1763 r.)
 • Przesławice, gm. Miechów - Kościół Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła  (1657 r. , przebudowa XVIII w.), przeniesiony z Gołczy, drewniany.
 • Racławice, gm. Miechów - Kościół św. Piotra i Pawła (1778 r.), drewniana dzwonnica (XVIII w.)
 • Słaboszów, gm. Słaboszów - Kościół św. Mikołaja (1854-1876 r.)
 • Sławice, gm. Miechów - Kościół św. Wojciecha ( XVII w.,  przebudowa 1927 - 1928 r.).
 • Ulina Wielka, gm. Gołcza - Kościół św. Katarzyny (1655, rozbudowa 1708 r.), drewniany.
 • Uniejów (Parcela), gm. Charsznica - kościół św. Wita, wzniesiony przed 1470 r. przez bożogrobców.
 • Wysocice, gm. Gołcza - Kościół św. Mikołaja (XII-XIII w.), figura Madonny z XIII w.

MIECHÓW 

    Miechowska świątynia - Bazylika Grobu Bożego jest najważniejszym symbolem Miechowa. Świadczy o jego historii i rozwoju. Cały zabytkowy kompleks składa się z kościoła, części poklasztornej oraz zamku generała.
POCZĄTKI KLASZTORU I KOŚCIOŁA

Fundatorem klasztoru w Miechowie był Jaksa, herbu Gryf, który wróciwszy z wy- prawy do ziemi Świętej w 1156 r. w dziedzicznej wsi swej Miechowie założył kościół i klasztor, do którego sprowadził z Jerozolimy kilku kanoników reguły św. Augus- tyna, mających pieczę nad grobem Chrystusowym. Pierwszym zakonnikiem przywiezionym przez Jaksę z Jerozolimy miał być Marcin. Ten też w 1162 r. za dozwoleniem Mateusza, herbu Cholewa, biskupa krakowskiego i Bolesława Kędzierzawego ks. polskiego wprowadził nowozałożony zakon do klasztoru. Był on wystawiony przez Jaksę z muru w czworobok, podług ówczesnego zwyczaju ozdobiony herbami znakomitych ludzi i dobrodziejów, ozdobiony złotem, srebrem, drogimi kamieniami. Nosił tytuł św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Była to raczej kaplica i jak niesie tradycja stała tu, gdzie dziś jest kaplica grobu. Przy kościele został wzniesiony klasztor [...], mieszczący refektarz, cele dla braci, bibliotekę, składy i in. zabudowania. W 1609 r. szczyt wieży gotyckiej przerobiono na obecną banię czyli kulę na wzór kolumny znajdującej się, według znawców starożytności,  w przedsionku słynnej świątyni żydowskiej Salomona w Jerozolimie.

  

Kula z herbem bożogrobców zwieńczona posągiem Chrystusa Zmartwychwstałego.

BAZYLIKA GROBU BOŻEGO

Między rynkiem a przedmieściem Janowem wznosi się okazały kościół bożogrobców, z wysoką czworościenną dzwonnicą w stylu romańskim, zakończoną olbrzymią kulą z krzyżem dwuramiennym złoconym, oraz wielki gmach poklasztorny. Część gmachu poklasztornego bardziej zaniedbana i zrujnowana stoi pustkami. W części lepiej zachowanej mieści się plebańja, mieszkania służby kościelnej, sale teatralna i balowa. Resztę gmachu od strony południowej zajmowały długi czas biura zarządu powiatu i kasy powiatowej na pierwszym piętrze. Pawilon narożny gmachu poklasztornego od strony południowej, z piękną kolumnadą i gankami arkadowemi od frontu [...].
___________________________
Kościół pod wezwaniem Grobu Bożego - gotycki z XIV/XV wieku z fragmentami romańskimi z pierwszego 30-lecia XIII wieku. Przebudowany w stylu późnobarokowym w 2 połowie XVIII wieku.
Obiekt orientowany i murowany. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, trójprzęsłowe. Korpus trzynawowy bazylikowy, trójprzęsłowy.
Od północy prezbiterium dwukondygnacyjna przybudówka, której pierwsza kondygnacja to zakrystia z 1410 roku, natomiast druga to skarbiec z 1611-1616 roku. Nad kruchtą południowo-wschodnią znajduje sie biblioteka.
Od południa wieża zwieńczona kulą z posągiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Nawa główna otwarta do naw bocznych arkadami filarowymi.
Chór od strony zachodniej przechodzący przez całą szerokość korpusu na pięciu arkadach filarowych.W nawie gółównej od strony zachodniej, w dolnej części zachowana fasada kościoła romańskiego z dużych kostek kamiennych - na dole z orągłym oknem, u góry z oknem zakończonym półkolisto.
Dach dwuspadowy, a w jego kalenicy wieżyczka na sygnaturkę późnobarokowa. Wieża z kulą, której początki sięgają XIII wieku, sześciokondygnacyjna, kamienno-ceglana, mieszcząca na parterze kaplicę Marii Magdaleny z XIV/XV wieku.
Ołtarz główny ze stiukową płaskorzeźbą przedstawiającą Zmartwychwstanie Chrystusa, posągami trzech Marii i anioła oraz aniołów adorujących, rokokowo-klasycystyczny.
Ambona rokokowa z 1771 roku. Stalle, ławki i tron prepozytów - rokokowe.
Przy tronie prepozytów miechowskich znajdują się symbole władzy biskupiej - pastorał i mitra, których prepozyci mogli używać.
Pomnik pamiątkowy fundatora kościoła Jaksy Gryfity przy wejściu na krużganki, marmurowy z barokowym portretem na blasze.
W północnej nawie przy ścianie stoi chrzcielnica z czarnego marmuru w kształcie kielicha przykryta kopułą z miedzianej, posrebrzanej blachy. Na mocy papieskiego Breve z dnia 10 kwietnia 1996 roku kościół pod wezwaniem Grobu Bożego w Miechowie otrzymał tytuł i godność Bazyliki Mniejszej. Poniżej treść napisu na tablicy pamiątkowej umieszczonej w kruchcie od strony południowej kościoła.

1163 ‡ 1996
W OSIEMNASTYM ROKU PONTYFIKATU PAPIEŻA JANA PAWŁA II +
GDY PRYMASEM POLSKI BYŁ JÓZEFKARDYNAŁ GLEMP +
METROPOLITĄ KRAKOWSKIM FRANCISZEK KARDYNAŁ MACHARSKI +
BISKUPEM KIELECKIM KAZIMIERZ RYCZAN +
PROBOSZCZEM PARAFII KSIĄDZ KANONIK JERZY GREDKA +
ŚWIĄTYNIA MIECHOWSKA NA MOCY BREVE PAPIESKIEGO Z 10 KWIETNIA
ROKU PAŃSKIEGO 1996 OTRZYMAŁA TYTUŁ I GODNOŚĆ
BAZYLIKI MNIEJSZEJ
UROCZYSTOŚĆ
OGŁOSZENIA BREVE
3 LISTOPADA 1996

Bazylika Grobu Bożego.

Ołtarz główny.

W kościele Grobu Bożego, najstarszym w Europie i jedynym w Polsce, znajduje się kopia jerozolimskiej kaplicy Grobu Chrystusa (z 1530 r.), starsza od tej stojącej obecnie w Jerozolimie (1812 r.). 

Grób Pański w Bazylice.


CERKIEW
pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Miechowie
(obecnie  nie istnieje).Źródło: Österreichisches Staatsarchiv.

Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej wzniesiono z cegły w latach 1893-1895, a jej wyświęcenie odbyło się w 1897 roku. Miejsce w którym stała cerkiew zlokalizowane jest w centrum Miechowa, obecnie znajdują się tam niewielkie planty z pomnikiem partyzantów pośrodku.
Budowie był przeciwny naczelnik powiatu miechowskiego (do 1888 roku), Andrzej Orzeł (Andriej Orioł), tłumacząc, że w Miechowie jest zbyt mało prawosławnych. 
Ikonostas z miechowskiej cerkwi Opieki Matki Bożej przeniesiony w okresie międzywojennym do cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie.

PRZESŁAWICE

Kościół w Przesławicach.

Przesławice położone są w odległości około 7 km od Miechowa w kierunku południowym. Kościół Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Przesławicach zbudowano w XVIII w. w Gołczy z drewna modrzewiowego, wykorzystując fragmenty świątyni z 1657 r. Poświęcenie kamienia węgielnego pod świątynię odbyło się w listopadzie 1970 r. Po pięciu latach remontu odrestaurowany kościół został poświęcony przez bp. Stanisława Szymeckiego. Jest to świątynia o cechach barokowych, o konstrukcji zrębowej, na wysokiej kamiennej podmurówce. Na dachu nawy wznosi się ośmioboczna wieżyczka zwieńczona hełmem z latarnią. Ściany są podzielone pilastrami i półkolumnami, a drewniany chór wsparto na filarach. Wnętrze pokrywają pozorne sklepienia kolebkowe i stropy belkowe. Ołtarz główny i boczne późnobarokowe.

SIEDLISKA

Kościół w Siedliskach (obecnie w granicach Miechowa).

Kościół św. Krzyża (XV-XVI w.) "w Siedliskach" - położony przy ul. Partyzantów w Miechowie, około 2 km od centrum miasta. Kościół wzniesiony na przełomie XV i XVI wieku przez bożogrobców, murowany na rzucie prostokąta zwężającego się w kierunku wschodnim, zakończonego wielobocznie. Strop drewniany. Dzwonnica drewniana z kruchtą - dobudowana w XVII w., podmurowana w II połowie XX w. Wewnątrz trzy ołtarze rokokowe. W pobliżu kościoła brama wzniesiona w 1882 r. ze zwieńczeniem z 1654 r. stanowiąca pozostałość po ogrodzeniu terenu przykościelnego i cmentarza.

NASIECHOWICE

Kościół w Nasiechowicach.

Nasiechowice położone są w odległości około 11 km w kierunku wschodnim od Miechowa. Pierwszy kościół istniał tu już za czasów Bolesława Wstydliwego (1254). Obecny kościół parafialny pw. śś. Wita, Modesta i  Krescencji  wzniesiony  został    w XIV w., rozbudowany w XIX i XX w. Jest orientowany. Prezbiterium krótkie, prostokątne ze szkarpami na narożnikach. Nawa główna prostokątna, przedłużona (o 18 łokci) i podwyższona (o 4 łokcie) w latach 1885-1886. Od północy zakrystia, od południa kruchta. Nad portalem tarcza z herbem Gryf. W ołtarzach między innymi 2 obrazy Wojciecha Gersona przedstawiające św. Izydora i św. Marię Magdalenę.
Dzwonnica drewniana przypuszczalnie z 1740 r.
Łokieć nowopolski = 0,576 m,

SŁAWICE

Kościół w Sławicach.

Sławice Szlacheckie - wieś położona nad rzeczką Pojałówką w odległości około 10 km od Miechowa w kierunku południowo-wschodnim, niegdyś funkcjonująca jako dwie odrębne wsie: Sławice Duchowne i Sławice Szlacheckie.
Kościół św. Wojciecha został wybudowany z kamienia łamanego w połowie XVII w. W 1858 roku dobudowano zakrystię, natomiast wieżę z kruchtą w latach 1927-1928. W barokowym ołtarzu głównym znajduje się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego oraz tabernakulum w kształcie świątyni – kościoła w Sławicach - otoczony kolumnami. Prezbiterium oddzielono od nawy półkolistym łukiem zdobionym tak jak ściany motywami roślinnymi i geometrycznymi. Zwracają uwagę piękne witraże od strony południowej. W pobliżu prezbiterium znajduje się ambona z półkolistym koszem, zdobionym rokokowymi ornamentami. 

POJAŁOWICE

 

 
 

Kaplica w Pojałowicach.

Późnobarokowa, wystawiona w 1763 roku. Obiekt murowany na rzucie koła, orientowany, z czterema niewielkimi prostokątnymi ramionami tworzącymi krzyż.
Na narożnikach ramion pilastry. Fasady ramion - zachodniego i wschodniego zwieńczone trójkątnymi przyczółkami. Budynek nakryty kopułą z wieżyczką z późniejszego okresu.
Kaplica była odnawiana w 1883 roku, kolejny gruntowny remont przeszła w 2008 roku.
Kaplicę wzniósł własnym kosztem około 10000 złotych polskich ks. Józef Gorzeński, syn Aleksandra (h. Nałęcz) i Anny z Koźmińskich (h. Poraj).
Ks. Gorzeński był proboszczem sędziszowskim, szanieckim, prepozytem pilickim a następnie kanclerzem katedralnym krakowskim na księstwo siewierskie i kanonikiem krakowskim. W 1754 roku był deputatem do trybunału koronnego.
Do 1780 roku kanonik Gorzeński dzierżawił od kapituły krakowskiej Pojałowice. Po oddaniu dzierżawy wieś tę objął Hugo Kołłątaj, który płacił za nią 4500 złotych rocznie.

ULINA WIELKA

Kościół w Ulinie Wielkiej.

Ulina Wielka jest położona na terenie gminy Gołcza, w odeległości około 16 km od Miechowa w kierunku zachodnim. Parafia w Ulinie Wielkiej została ustanowiona prawdopodobnie w XIV w. Drewniany kościół pw. św. Katarzyny pochodzi z 1655 r. Posiada jedną nawę o konstrukcji zrębowej, wewnątrz pozorne sklepienia: w prezbiterium kolebkowe, a w nawie krzyżowe. W 1708 r. został przebudowany i powiększony przez Krzysztofa z Dobnia. Uroczystego poświęcenia (konsekracji) w 1791 r. dokonał biskup krakowski Franciszek Podkański. Wśród wyposażenia wnętrza na uwagę zasługuje m.in. gotycka rzeźba Matki Boskiej z ok. 1400 r., późnobarokowe ołtarze, ambona i marmurowa chrzcielnica - obie z XVII w. oraz marmurowe epitafia właścicieli wsi z XVIII w.

MOSTEK

Kościół w Mostku.

Miejscowość Mostek położona jest w gm. Gołcza, w odległości około 16 km. od Miechowa w kierunku zachodnim. Parafia została erygowana w roku 1938. Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej wykonany jest z drewna modrzewiowego. Został przeniesiony z parafii Smardzowice, gdzie zbudowano go w 1571 roku staraniem Jana Cianowskiego z Czajowic, herbu Prus I. We wnętrzu na uwagę zasługuje m.in. barokowe wyposażenie, na które składają się bogato dekorowane ołtarze i ambona.

WYSOCICE

Kościół w Wysocicach.

Wysocice, gm. Gołcza - miejscowość położona około 18 km od Miechowa, nad rzeką Dłubnią. Znajduje się w niej kościół św. Mikołaja (XII-XIII w.), który powstał z fundacji biskupa Iwo Odrowąża. Świątynia w Wysocicach zaliczana jest do najstarszych i najlepiej w Polsce zachowanych wiejskich kościółków romańskich typu obronnego. Wzniesiona w stylu romańskim, murowana z ciosów; prezbiterium jednoprzęsłowe z półkolistą apsydą. Na frontonie prezbiterium kamienny posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem. z początku XIII w. Wewnątrz chrzcielnica marmurowa  z drugiej połowy XVII w.
Ponadto na uwagę zasługują:
- tympanon /wewnętrzne pole frontonu/ z płaskorzeźbą Chrystus z dwoma świętymi i scena narodzenia (XIII w.),
- ambona gotycka ok. 1500 r.,
- 2 dzwony, w tym jeden gotycki.

CZAPLE WIELKIE

 
 
Kościół w Czaplach Wielkich.

Kościół św. Bartłomieja w Czaplach Wielkich, gm. Gołcza wzniesiono w 1523 r., wieża nadbudowana w 1868 r. Fundatorem parafii był biskup krakowski Jan Grot.  W 1523 roku na zgliszczach spalonej drewnianej świątyni odbyła się konsekracja nowego, murowanego kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. Przy budowie nowego kościoła budowniczy starał się zachować styl romański; wieża u dołu czworoboczna, u góry ośmioboczna. W kościele znajdują się cztery ołtarze. Ołtarz główny drewniany z roku ok. 1700 posiada dwie kolumny. W centralnej części znajduje się obraz przedstawiający męczeńską śmierć św. Bartłomieja Apostoła, namalowany przez Wojciecha Eliasza w 1865 roku.
Ponadto warto zobaczyć: 
- posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem datowany około 1420 r.,
- trzy relikwiarze drewniane - barokowe,
- chrzcielnicę marmurową z drewnianą kopułą - barokową.

KSIĄŻ WIELKI

Kościół św. Wojciecha w Książu Wielkim.

Kościół św. Wojciecha wzniesiony został w XV w., jest murowany, orientowany w osi wschód-zachód. Prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte wielobocznie, oszkar-powane, z gotyckimi gzymsami. Nawa prostokątna, trójprzęsłowa. Kościół odnowiony i rozbudowany w XVII w. po zniszczeniach z czasów gdy pełnił funkcję zboru kalwińskiego w XVI w. W głównym ołtarzu cudowny obraz Najświętszej Marii Panny z małym Jezusem namalowany w XVI w.
W kaplicy św. Jana pomnik wyobrażający rycerza w zbroi, w pozycji leżącej, wspartego na lewej ręce. W prawej trzyma buławę. Na sąsiedniej ścianie po prawej stronie dwa pomniki wyobrażające kobiety - żony Jana Tęczyńskiego.
Obok kościoła w 1735 r. wzniesiono drewnianą dzwonnicę - w zachodniej części nieistniejącego już dziś przykościelnego cmentarza.

 

Kościół św. Ducha w Książu Wielkim.
.
Kościół św. Ducha z 1341 r., poaugustiański (przerabiany dwukrotnie:1741 i 1881 r.) Położony przy ul. Klasztornej w Książu Wielkim. Murowany, orientowany na osi wschód-zachód. Prezbiterium gotyckie, jednoprzęsłowe, zakończone wielobocznie, sklepione żebrowo, oszkarpowane, z wąskimi oknami. Od północy dawna zakrystia, oszkarpowana z okrągłą wieżyczką ze schodami na strych, od południa zakrystia aktualnie użytkowana (dawny skarbczyk). Na ścianie południowej świątyni, na wysokości kilku metrów resztki zegara słonecznego.
Dawny budynek klasztorny wzniesiony w XVIII w. od strony południowej kościoła, murowany, parterowy. Obecnie w stanie ruiny (2014 r.)

Kaplica pałacowa Myszkowskich w Książu Wielkim.


RACŁAWICE

Kościół w Racławicach.

Racławice położone są w odległości około 16 km od Miechowa, są siedzibą gminy o tej samej nazwie. Kościół parafialny św. Piotra i Pawła położony jest w południowej części miejscowości, po wschodniej stronie drogi prowadzącej z centrum do pól bitewnych z 1794 roku. W 1778 r. rozpoczęto budowę obecnej świątyni, w miejscu rozebranej, drewnianej. Późnobarokowy kościół wzniesiony został z kamienia. Jednonawowy, z węższym prezbiterium, zamknięty jest prostą ścianą.
Po południowo-wschodniej stronie kościoła znajduje się drewniana, wolnostojąca dzwonnica z XVIII w. We wnętrzu świątyni uwagę zwraca rokokowo-klasycystyczny ołtarz główny z 2 połowy XVIII w. W ołtarzu znajduje się XIX-wieczny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, natomiast w zasuwie XVIII-wieczne przedstawienie świętych Piotra i Pawła żegnających się przed męczeństwem.
Ponadto warto zobaczyć:
- marmurową chrzcielnicę i kropielnicę (późnobarokowe),
- obraz Ukrzyżowanie z ok. 1774 r.,
-obraz Matka Boska z Dzieciątkiem i świętymi Piotrem i Pawłem z 
XVI w.,                 
- drewnianą dzwonnicę z XVIII w.

UNIEJÓW PARCELAKościół w Uniejowie

Uniejów (Parcela), gm. Charsznica - miejscowość położona około 13 km od Miechowa. Na jej terenie znajduje się kościół św. Wita, wzniesiony przed 1470 r. przez bożogrobców. Murowany, orientowany na osi wschód-zachód. Prezbiterium prostokątne, wsparte dwiema narożnymi szkarpami. oraz wschodnia część nawy - gotyckie. W prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe ze zwornikiem. Na zewnątrz chrzcielnica kamienna z herbem bożogrobców, poźnogotycka.
Ponadto w kościele znajdują się:
- obraz Ukrzyżowania, gotycki,
- posąg Pieta, ok. 1420 r.,
- dzwon 1625, przelany w 1863 r.

KSIĄŻ MAŁY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół w Książu Małym.

 

Kościół w Książu Małym wybudowano na małym wzniesieniu terenu, z którego biją źródełka cieków wodnych zasilających Nidzicę.
Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z Rejestrów Świętopietrza z 1325 roku.
W XV wieku Jan Długosz w swym dziele Liber Beneficiorum wykazuje tu kościół murowany pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
W XVI wieku przechodzi w ręce protestantów, którzy urządzili w nim zbór kalwiński.
Pierwotnie była to budowla gotycka, jednak w wieku XIX przerabiana i rozbudowana.
Prezbiterium zakończone wielobocznie z gotyckimi gzymsami. Nawa została przedłużona w 1866 roku. Od północy kaplica Serca Pana Jezusa z 1870 roku.
Drzwi zakrystii żelazne, z malowanymi herbami Jastrzębiec, Leliwa i Trąby, późnogotyckie.
Wystrój wnętrza jest autorstwa Jerzego Hankisa, krakowskiego snycerza, który w 1710 roku wykonał także ambonę.
Chrzcielnica z różowego marmuru, późnobarokowa. Kamienna płyta z herbami Jastrzębiec, Trąby i Kościesza (lub Lis), renesansowa z 1521 roku.

Dzwonnica wzniesiona przed 1724 rokiem, odnowiona w XIX wieku. Drewniana o konstrukcji słupowej z ośmioboczną wieżyczką. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fragment Liber beneficiorum Jana Długosza.


SŁABOSZÓW

Kościół w Słaboszowie.

Słaboszów położony jest około 20 kilometrów na północny-wschód od Miechowa. Świątynia wybudowana została w latach 1854-1876 na miejscu starego, drewnianego kościoła. Neogotycka budowla zostałą wzniesiona według projektu Henryka Marconiego. Marconi projektował przede wszystkim dla Warszawy i okolic, a kościół w Słaboszowie jest jednym z najwybitniejszych jego dzieł.
Fundatorem kościoła wystawionego z kamienia i cegły był dziedzic Nieszkowa i Słaboszowa, Józef Bzowski. Kościół ten wybudowany został jako wotum wdzięczności Panu Bogu i Matce Bożej za ocalenie życia w niewoli. Wybuch powstania styczniowego w 1863 r. opóźnił prace budowlane, które zostały ukończone dopiero po śmierci fundatora w 1876 roku, dzięki staraniom żony Katarzyny z Wielogłowskich.
Ołtarz główny wykonany z kamienia pińczowskiego zdobią kolumny i łuki, zakończone wieżyczkami. Wykonał go w Krakowie około 1860 roku Zygmunt Stehlik (1834-1864). Między kolumnami stoi figura Najświętszej Maryi Panny, zaś po jej stronach czterech Ewangelistów. W ołtarzach bocznych obrazy Matki Bożej Różańcowej i św. Mikołaja w późnobarokowych sukienkach. Kościół posiada chrzcielnicę z białego marmuru.


NA RATUNEK ZABYTKOM


Stowarzyszenie Miłośników Odnowy Zabytków w Miechowie.

W 2001 roku z inicjatywy kilku mieszkańców Miechowa powstało Stowarzyszenie Miłośników Odnowy Zabytków. Dzięki tej inicjatywie na przestrzeni kilkunastu lat działalności udało się odnowić kilkadziesiąt obiektów. Były to przede wszystkim zabytkowe nagrobki, pomniki i kapliczki. Fundusze potrzebne na remonty pochodziły ze zbiórek - od osób prywatnych, właścicieli firm, organów administracji samorządowej, parafii a także Prezydenta RP. Piękno zaklęte w kamieniu, dzięki któremu nie całkiem odeszli w zapomnienie najznamienitsi mieszkańcy ziemi miechowskiej. Podziwiajmy kunszt rzeźbiarski w większości nieznanych autorów. Są też pomniki upamiętniające dramatyczne fakty z historii, jak choćby pomnik poległych w bitwie miechowskiej powstańców w 1863 roku czy też nagrobek zamordowanej przez Niemców rodziny Baranków. W południowo-wschodniej części cmentarza znajdują się kwatery żołnierzy polskich i radzieckich z okresu II wojny światowej. Jest ich niemało. Niedaleko od nich znajduje się mogiła lotników - żołnierzy austriackich z 1916 roku. 

Źródła:
1) Wiśniewski Jan, ks., Dekanat miechowski, Radom 1917.
2) http://www.diecezja.kielce.pl/parafie
3) Cenda Bronisław, Cenda Dominika, Kościoły, kaplice i dzwonnice drewniane. Województwo małopolskie. Część północna, Białystok 2011.

4) http://www.drewniana.malopolska.pl/

5)  Szablowski Jerzy (red),Boczkowska Zofia (opr.), Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom 1, Zeszyt 8, Warszawa 1953.

6) www.ksiazmaly.opw.pl/ - dostęp 6.01.2016 r.

7) Sokół Kirył, Sosna Aleksander, Kopuły nad Wisłą. Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce w latach 1815-1915, Moskwa 2003.


W części dotyczącej Bazyliki Grobu Bożego zacytowano obszerne fragmenty "Wspomnień Stanisława Jana Czarnowskiego" oraz książek ks. Jana Wiśniewskiego "Dekanat Miechowski" i ks. Jacka Pyci "Nad Cichą".

WYSTAWA LALEK
W GRZYMAŁOWIE
SIERPIEŃ 2020

ZEGARY SŁONECZNE

Resztki zegara słonecznego na kościele św. Ducha (augustianów) w Książu Wielkim.
Zegar słoneczny na Bazylice Grobu Bożego w Miechowie.
Zegar na kościele Narodzenia Najświętrzej Marii Panny w Książu Małym.

TRASY DOJAZDU

Należy wpisać miejsce wyjazdu oraz miejsce docelowe. Można też wpisać lokalizację miejsca pośredniego (etapu).
Wykaz zabytków i obiektów kultury z terenu powiatu miechowskiego znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Miechowie. Przejdź dalej...

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie.

Kreator stron internetowych - przetestuj